Přihlásit
Uživatel:

Heslo:


Poslat heslo

Registrace!
Hledat
Hlavní nabídka
Rubriky
OS KOVO
Informace:
ZOKOVO.html

Základní organizace je organizační jednotkou Odborového svazu KOVO (OS KOVO) má název Základní organizace Odborového svazu KOVO Ocelové konstrukce, zkráceně ZO OS KOVO Ocelové konstrukce. Posláním a cílem základní organizace je obhajovat zejména zaměstnanecké, mzdové, sociální zájmy členů a dle pracovněprávních norem také ostatních zaměstnanců, dbát na dodržování lidských práv i občanských svobod. Je samostatným právním subjektem dle stanov OS KOVO, je nezávislá na politických stranách a hnutích, státních a hospodářských orgánech, společenských organizacích a občanských iniciativách. K realizaci svého poslání a cílů je ustanoven výbor základní organizace (zkratka VZO) a využívá zejména zákona kolektivním vyjednávání a příslušných pracovněprávních norem s cílem uzavřít kolektivní smlouvu (kolektivní smlouvy) v rámci své působnosti za zaměstnance. Základní organizace a její výbor základní organizace má sídlo na ul. Ruská 101, NS 822 Mostárna, Ostrava - Vítkovice. Působí u zaměstnavatelů skupiny VÍTKOVICE MACHINERY GROUP: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. a VÍTKOVICE MECHANIKA a.s. Organizační číslo základní organizace je 03-2559 ve struktuře OS KOVO; IČ: 44940823, DIČ: CZ44940823. Kontaktní informace: poštovní adresa pro poštovní zásilky je ZO OS KOVO Ocelové konstrukce, předseda Lubomír Mišun, PO BOX 27, 703 00 Ostrava 3; tč./fax 595955747; e-mail na VZO OS KOVO: lubomir.misun zav vitkovice.cz

Různé odkazy:
Sídlo:
sociální smír - kolektivní vyjednávání - informace - tiská zpráva - komentář - spor - podpora - odbory - zaměstnavatel - shromáždění - stávka - výluka - zákony - právo - zaměstnanci - humanitární pomoc - solidarita